Nhập mã thẻ + Cập nhật điểm thưởng

Vui lòng nhập tổng điểm đối với thẻ đấu đôi (thẻ gold)
* Xem hướng dẫn nhập mã thẻ nếu bạn chưa rõ về quy định và cách thức quét điểm để tham gia truy nã.

Vui lòng nhập tổng điểm đối với thẻ đấu đôi (thẻ gold)
Hướng dẫn nhập mã thẻ