Top thợ săn xuất sắc

TOP CÁC HỘI THỢ SĂN
Chặng thứ 3 (21/12/2016 đến 20/01/2017)
BÁCH KHOA
BÁCH KHOA
Hoàng Kim
tiền thưởng 435,867,130
thành viên 14
CutePirates
CutePirates
Hoàng Kim
tiền thưởng 328,345,600
thành viên 29
Truy Kích
Truy Kích
Hoàng Kim
tiền thưởng 77,582,950
thành viên 11
TRAFALGAR  LAW
TRAFALGAR LAW
Hoàng Kim
tiền thưởng 52,716,410
thành viên 2
Kingdom
Kingdom
Hoàng Kim
tiền thưởng 48,621,315
thành viên 3
Thành superman
Thành superman
Hoàng Kim
tiền thưởng 33,925,920
thành viên 4
Snake23
Snake23
Hoàng Kim
tiền thưởng 29,125,225
thành viên 6
TĐT16B
TĐT16B
Hoàng Kim
tiền thưởng 25,998,500
thành viên 3
SHANKS 1
SHANKS 1
Hoàng Kim
tiền thưởng 24,200,005
thành viên 1
one piece gb
one piece gb
Hoàng Kim
tiền thưởng 22,904,715
thành viên 5