Top thợ săn xuất sắc

TOP CÁC HỘI THỢ SĂN
Chặng thứ 3 (21/12/2016 đến 20/01/2017)
BÁCH KHOA
BÁCH KHOA
Hoàng Kim
tiền thưởng 1,530,654,787
thành viên 30
CutePirates
CutePirates
Hoàng Kim
tiền thưởng 334,890,410
thành viên 30
SHANKS 1
SHANKS 1
Hoàng Kim
tiền thưởng 257,601,514
thành viên 1
TRAFALGAR  LAW
TRAFALGAR LAW
Hoàng Kim
tiền thưởng 221,723,235
thành viên 8
jax
jax
Hoàng Kim
tiền thưởng 128,954,849
thành viên 1
luffy sanji
luffy sanji
Hoàng Kim
tiền thưởng 111,371,716
thành viên 5
Top 1
Top 1
Hoàng Kim
tiền thưởng 109,239,958
thành viên 1
Truy Kích
Truy Kích
Hoàng Kim
tiền thưởng 101,637,774
thành viên 13
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Hoàng Kim
tiền thưởng 91,369,082
thành viên 1
naga
naga
Hoàng Kim
tiền thưởng 88,872,170
thành viên 2