Top thợ săn xuất sắc

TOP CÁC HỘI THỢ SĂN
Chặng thứ 3 (21/12/2016 đến 20/01/2017)
BÁCH KHOA
BÁCH KHOA
Hoàng Kim
tiền thưởng 1,499,806,343
thành viên 30
CutePirates
CutePirates
Hoàng Kim
tiền thưởng 323,148,614
thành viên 30
TRAFALGAR  LAW
TRAFALGAR LAW
Hoàng Kim
tiền thưởng 221,613,335
thành viên 8
SHANKS 1
SHANKS 1
Hoàng Kim
tiền thưởng 114,027,428
thành viên 1
jax
jax
Hoàng Kim
tiền thưởng 111,606,868
thành viên 1
Truy Kích
Truy Kích
Hoàng Kim
tiền thưởng 95,308,385
thành viên 13
Top 1
Top 1
Hoàng Kim
tiền thưởng 73,451,663
thành viên 1
one piece gb
one piece gb
Hoàng Kim
tiền thưởng 65,012,012
thành viên 5
The lights
The lights
Hoàng Kim
tiền thưởng 61,486,025
thành viên 6
luffy sanji
luffy sanji
Hoàng Kim
tiền thưởng 51,020,701
thành viên 5