Top thợ săn xuất sắc

TOP CÁC HỘI THỢ SĂN
Chặng thứ 3 (21/12/2016 đến 20/01/2017)
BÁCH KHOA
BÁCH KHOA
Hoàng Kim
tiền thưởng 1,356,137,370
thành viên 23
CutePirates
CutePirates
Hoàng Kim
tiền thưởng 243,516,895
thành viên 29
TRAFALGAR  LAW
TRAFALGAR LAW
Hoàng Kim
tiền thưởng 132,103,715
thành viên 6
Truy Kích
Truy Kích
Hoàng Kim
tiền thưởng 82,164,250
thành viên 12
Snake23
Snake23
Hoàng Kim
tiền thưởng 31,890,825
thành viên 6
luffy sanji
luffy sanji
Hoàng Kim
tiền thưởng 31,696,420
thành viên 5
TĐT16B
TĐT16B
Hoàng Kim
tiền thưởng 25,998,500
thành viên 3
Thành superman
Thành superman
Hoàng Kim
tiền thưởng 25,413,115
thành viên 3
SHANKS 1
SHANKS 1
Hoàng Kim
tiền thưởng 24,590,005
thành viên 1
one piece gb
one piece gb
Hoàng Kim
tiền thưởng 23,004,715
thành viên 5