Top thợ săn xuất sắc

TOP CÁC HỘI THỢ SĂN
Chặng thứ 3 (21/12/2016 đến 20/01/2017)
BÁCH KHOA
BÁCH KHOA
Hoàng Kim
tiền thưởng 1,520,606,328
thành viên 30
CutePirates
CutePirates
Hoàng Kim
tiền thưởng 328,740,844
thành viên 30
SHANKS 1
SHANKS 1
Hoàng Kim
tiền thưởng 249,144,124
thành viên 1
TRAFALGAR  LAW
TRAFALGAR LAW
Hoàng Kim
tiền thưởng 221,613,335
thành viên 8
jax
jax
Hoàng Kim
tiền thưởng 128,954,849
thành viên 1
Top 1
Top 1
Hoàng Kim
tiền thưởng 107,129,568
thành viên 1
Truy Kích
Truy Kích
Hoàng Kim
tiền thưởng 95,890,284
thành viên 13
luffy sanji
luffy sanji
Hoàng Kim
tiền thưởng 89,615,440
thành viên 5
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Hoàng Kim
tiền thưởng 80,194,079
thành viên 1
naga
naga
Hoàng Kim
tiền thưởng 76,306,142
thành viên 2